Welkom bij Teeven Consultancy

Veranderen of jezelf verbeteren is en blijft moeilijk. Voor elke organisatie en individu is dit een complex traject. Wij van de Stichting De regisserende Gemeente bieden daarbij hulp om regie te houden. Het gaat dan niet alleen om de korte termijn oplossing maar ook om de gevolgen voor de lange termijn. Voor elke gemeente en elke betrokkenen is dat van belang. Wat betekent die verandering voor ons maar ook wat betekent het voor mij? De Stichting De regisserende Gemeente zorgt voor een gezamenlijke oplossing en dat is maatwerk.

Harry Teeven: associé Stichting De regisserende Gemeente
Steeds meer gemeenten zetten in op een transitie naar een regierol. Hierbij concentreren zij zich op hun kernactiviteiten:
Sturen op het helder maken van maatschappelijke doelen en beslissen om deze doelen te realiseren.
Wij nemen u mee in een zorgvuldige fasering gebaseerd op de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een lokaal bestuur dat stuurt op heldere doelen en duidelijke beslissingen neemt om deze doelen te realiseren. Bij de fasering is het doel regie houden op de uitwerking en realisatie van de doelstellingen voor zowel de interne als de externe omgeving. Naar Stichting De regisserende Gemeente.

clip_image002


Wilt U meer weten? Neem dan even contact op M. 06 14265817 of stuur een email via onderstaande link. Bedankt voor het bezoeken van deze pagina.